Oznamy na 23. nedeľu v období cez rok – 6. 9. 2020

Oznamy na 23. nedeľu v období cez rok - 6. 9. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

7. 9. 2020

6:00  Za obrátenie Lucky a Olivera

15:30 Za + Júliu, Annu a Antona

Utorok

8.9. 2020

6:00 Za + manžela Karola

15:30 Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Annu s rodinou

Streda

9.9. 2020

6:00 Za + starých rodičov, rodičov a brata Jána

15:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu s rodinou

Štvrtok

10.9. 2020

6:00 Za + predkov v rodine

15:30 Za Božiu pomoc a požehnanie pre Pavla s rodinami

Piatok

11.9. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Miroslava

15:30 Za dar viery pre Ľubku, Peťa a vnúčatá

Sobota

12.9. 2020

6:00 Za + rodičov Karola a Ľudmilu Revayovcov

Nedeľa

13.9. 2020

8:00 Za bohuznámych dobrodincov obnovy kostola Sv. Alžbety

19:00 Za + rodičov Annu a Vladimíra

Sv. omše v tomto týždni sa začnú sláviť už aj poobede.

 V mesiaci september, pripravujeme akciu pod názvom „Taška sv. Vincenta“ ktorá bude slúžiť
pre potreby chudobných tohto mesta, ktorá vyvrcholí na sviatok sv. Vincenta 27.septembra,
podrobnosti dáme vedieť už čoskoro.

Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej vyniesla 610,39€. Osobne
prispeli sumami 30 a 10€ Na účet prispeli bohuznámi sumami 50€. Dnes po sv. omšiach je
opäť zbierka na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej.

 Tento týždeň v sobotu upratuje skupina z kostola sv. Alžbety.

Prejsť na začiatok