„Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta!“

Objav do hĺbky kostol sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici

Sv. omše

Sme presťahovaní do kostola Svätého Kríža!

Deň
Rímsky obrad
Grécky obrad
Pondelok

6:00

15:30

17:00

(prikázaný sviatok
cez pracovný deň)
Utorok

6:00

15:30

17:00

(prikázaný sviatok
cez pracovný deň)
Streda

6:00

15:30

17:00

(prikázaný sviatok
cez pracovný deň)
Štvrtok

6:00

15:30

17:00 

(prikázaný sviatok
cez pracovný deň)
Piatok

6:00

15:30

17:00

(prikázaný sviatok
cez pracovný deň)
Sobota
6:00
Nedeľa

8:00

19:00

11:00

HYGIENICKÉ OPATRENIA K SLÁVENIU VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

VSTUP DO KOSTOLA VÝLUČNE S RÚŠKOM,RESP. S PREKRYTÍM HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST

PRI VSTUPE DO KOSTOLA APLIKOVAŤ DEZINFEKCIU RÚK

ODSTUP MEDZI OSOBAMI MINIMÁLNE DVA METRE, OKREM ČLENOV SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI

SEDENIE V KOTOLE LEN NA VYZNAČENÝCH MIESTACH,V KAŽDEJ DRUHEJ LAVICI VO VZDIALENOSTI DVOCH METROV

DODRŽIAVAŤ ROZOSTUPY DVA METRE AJ PRI STÁTÍ V KOSTOLE

PRI OBRADE POKOJA SA NEPODÁVAJÚ RUKY, STAČÍ ÚKLON HLAVY

SVÄTÉ PRIJÍMANIE SA ROZDÁVA DO RÚK

V RADE NA SVÄTÉ PRIJÍMANIE ZACHOVÁVAŤ DVOJMETROVÉ ODSTUPY

REŠPEKTUJME HYGIENICKÉ NARIADENIA, VŠETKÝCH POVZBUDZUJEME

K VEĽKEJ TRPEZLIVOSTI A OHĽADUPLNOSTI

ÚČASŤ NA BOHOSLUŽBÁCH JE DOBROVOĽNÁ,NAĎALEJ PLATÍ DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI V NEDELE A SVIATKY

SVIATOSŤ ZMIERENIA VYSLUHUJEME PRED SVÄTOU OMŠOU V OTVORENOM PRIESTORE KOSTOLA

PRI VÝCHODE Z KOSTOLA NAĎALEJ DODRŽIAVAŤ ODSTUP DVA METRE; DÁVAŤ POZOR, ABY NEVZNIKLO ZBYTOČNÉ ZHLUKOVANIE OSÔB

Združenie Mariánskej mládeže

Sme združením mladých ľudí, ktorí sa rozhodli kráčať za Kristom pod ochranou Panny Márie. Na tej ceste sa snažíme pomáhať druhým rásť vo viere a samozrejme, dobre sa zabaviť.

Komunika sv. Egídia

Komunita Sant'Egidio je laické katolícke spoločenstvo, ktoré sa zrodilo v roku 1968 v Ríme, ako pokus skupiny študentov postaviť na prvé miesto vo svojom živote Evanjelium, a to v prednostnom vzťahu s chudobnými.

MISEVI

MiSeVi je spoločenstvo veriacich ľudí s túžbou stať sa misionármi - laikmi, ktorí cítia pozvanie od Boha šíriť jeho lásku a evanjelium po celom svete. Nechcú byť len dobrovoľníkmi či spolupracovníkmi, ale berú toto svoje povolanie ako životný štýl.

Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá.

Odoberajte naše novinky

Sv. Šarbel Machlúf

Každého 22-hého v mesiaci v kostole sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici

Prejsť na začiatok