Oznamy na 24. nedeľu v období cez rok – 13. 9. 2020

Oznamy na 24. nedeľu v období cez rok - 13. 9. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

14. 9. 2020

6:00  Poďakovanie za ochranu pri púti vo Sv. zemi

12:00 Farský úmysel

16:30 Za + z rodiny Zátureckých + farský úmysel

Utorok

15.9. 2020

8:00 Za + predkov v rodine

19:00Za oslobodenie z moci zlého ducha

Streda

16.9. 2020

6:00 Za + starých rodičov, rodičov a brata Jána

15:30 Za dar viery pre detí Ľubicu a Petra a za vnúčatá

Štvrtok

17.9. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Miroslava

15:30 Za + z rodiny Zátureckých

Piatok

18.9. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre matku a dcéru s rodinou

15:30 Za vyliečenie z ťažkej choroby pre Irmušku Leškovú

Sobota

19.9. 2020

6:00 Za dar viery, Ducha sv. a živú vieru pre detí a vnúčatá

Nedeľa

20.9. 2020

8:00 Za bohuznámych dobrodincov obnovy kostola Sv. Alžbety

19:00 Za duše v očistci

Na sviatok Povýšenia Svätého kríža, na slávnosť titulu tohto kostola, budú v pondelok sväté omše len v Kostole Svätého kríža, ráno o 6:00, na obed o 12.00 hod. a večer tiež zo slávnosti Povýšenia Svätého kríža o 16.30 hod. V tento deň bude v tomto kostole aj poklona Oltárnej sviatosti od 14.30 hod. do večernej svätej omše. O 16.00 hod. sa pred vyloženou Sviatosťou pomodlíme bolestný ruženec.

Sv. omše v utorok sú ako v nedeľu o 8:00 a o 19:00.

Ako sme už vyhlásili pripravujeme akciu pod názvom „Taška sv. Vincenta“ ktorá bude slúžiť pre potreby chudobných tohto mesta, ktorá vyvrcholí na sviatok sv. Vincenta 27.septembra, podrobnosti dáme vedieť už čoskoro.

Pozývame v utorok (15.9.) o 17.30 do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie na organový koncert Jána Bullu. Zaznejú skladby z rôznych období a aj organová tvorba našich banskobystrických skladateľov.

Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej vyniesla 1003,71€. Osobne prispeli sumami 130 a 50€ Na účet prispeli bohuznámi sumami 1000 a 100€.

Dnes po sv. omšiach je opäť zbierka na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej.

Prejsť na začiatok