Oznamy na 22. nedeľu v období cez rok – 30. 8. 2020

Oznamy na 22. nedeľu v období cez rok - 30. 8. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

31. 8. 2020

6:00  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Holecovu, Vargovu a
Pekovu

Utorok

1.9. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Karola, Mariana a mamu
Máriu

Streda

2.9. 2020

6:00 Za Božie požehnanie pri chorobe pre dcéru Evu

Štvrtok

3.9. 2020

6:00 Za + Jána, Jána a Miroslava

Piatok

4.9. 2020

6:00 Za + rodičov a starých rodičov

15:30 Za dar viery pre Ľubku, Peťa a vnúčatá

Sobota

5.9. 2020

6:00 Za šťastný pôrod pre Zuzanu

Nedeľa

6.9. 2020

8:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Anastáziu

19:00 Za + z rodiny Zátureckých

Sv. omše v tomto týždni sa začnú sláviť poobede až od piatku, kedy slávime prvý piatok
v mesiaci, keďže budeme odcestovaní. Úmysly na poobedie, ktoré máme od utorka do štvrtku
odslúžime súkromne. V piatok bude vyložená sviatosť oltárna od 14:30, kedy budeme aj
spovedať do sv. omše.

Od nedele večera do utorka bude v Bratislave provinciálne zhromaždenie našej Misijnej
spoločnosti, veľmi prosíme o modlitby, aby voľby a rozhodnutia, ktoré tam vykonáme, boli
vedené Duchom svätým, a pomohli naším dielam a plánom v Banskej Bystrici.

Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej vyniesla 815,21€. Na účet
prispeli bohuznámi sumami 250 a 20 €. Ďakujeme za každý váš príspevok.

Dnes po sv. omšiach je opäť zbierka na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej.

Prejsť na začiatok