Oznamy na 21. nedeľu v období cez rok – 23. 8. 2020

Oznamy na 21. nedeľu v období cez rok - 23. 8. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

24. 8. 2020

6:00  Za + starých rodičov Juraja, Emíliu, Štefana a Máriu
15:00 Za + Sr. Gemu Vrbiarovú

Utorok

25.8. 2020

6:00 Za + Jána, Annu a Dušana

Streda

26.8. 2020

6:00 Za + Máriu, Jána a Ľubomíra

Štvrtok

27.8. 2020

6:00 Za + rodičov Emíliu a Pavla

Piatok

28.8. 2020

6:00 Za + manželov Michala a Martu a ich dcéru

Sobota

29.8. 2020

6:00 Za + Jána, Štefana a Jána

Nedeľa

30.8. 2020

8:00 Za + Janku, Pavla, Antona, Júliu a Antona

19:00 Za duše zomrelých v kardiocentre

Pondelok 24. 8. o 15:00 bude v našom kostole pohrebná omša za Sr. Gemu Vrbiarová,
vincentku, ktorá pôsobila v tomto meste aj pred komunizmom, aj po páde totality,
poďakujeme sa za jej aj takto za jej službu. Po omši bude pochovaná na miestnom cintoríne
do hrobu sestier vincentiek

 Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej vyniesla 644,82€ a zo sv.
omše k úcte sv. Charbela vyniesla 982,44€. Na účet prispeli bohuznámi sumami 150, 100 a 50
. Ďakujeme za každý váš príspevok, oprava pekne napreduje. Aktualizované fotky z priebehu
opráv nájdete na www.alzbetkabb.sk/rekonstrukcia

 Dnes po sv. omšiach je opäť zbierka na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej.

5 dní s vincentínmi

5 dní s vincentínmi 2020
Prejsť na začiatok