Oznamy na 20. nedeľu v období cez rok – 16. 8. 2020

Oznamy na 20. nedeľu v období cez rok - 16. 8. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

10. 8. 2020

6:00  Za zdravie a Božie požehnanie pre Marianu

Utorok

11.8. 2020

6:00 Za + rodičov a brata

Streda

12.8. 2020

6:00 Za zdarný priebeh tehotenstva a pokoj v rodine

Štvrtok

13.8. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Pavla pri životných
jubileách

Piatok

14.8. 2020

6:00 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Romana a jeho rodinu

Sobota

15.8. 2020

6:00 Za + Petra a starých rodičov z oboch strán
15:30 Na úmysly ctiteľov sv. Šarbela

Nedeľa

16.8. 2020

8:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Mariána a Karola

19:00 Za + Mareka Briedu

V sobotu 22. augusta je svätá omša k úcte sv. Šarbela, spojená s individuálnym pomazaním
olejom svätého Šarbela. Začíname 14:45 modlitbou posvätného ruženca.

 Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej vyniesla 662,96€. Ďakujeme
za každý váš príspevok. Dnes po sv. omšiach je opäť zbierka na obnovu kostola sv. Alžbety
Uhorskej.

Pozývame Vás na štrnásty ročník EMfestu – v sobotu 22. augusta 2020. Bohatý program sa
uskutoční na Starých Horách so začiatkom o 9:30. Viac informácií na plagáte.

Prejsť na začiatok