Oznamy na 19. nedeľu v období cez rok – 9. 8. 2020

Oznamy na 19. nedeľu v období cez rok - 9. 8. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

10. 8. 2020

6:00  Za duše v očistci

Utorok

11.8. 2020

6:00 Za uzdravenie, Božiu pomoc a dary Ducha svätého pre sestru
a brata

Streda

12.8. 2020

6:00 Za + Petra a zomrelých predkov

Štvrtok

13.8. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava a Máriu

Piatok

14.8. 2020

6:00 Poďakovanie za 27 rokov manželstva Jozefa a Beaty a Božiu
pomoc pre rodinu

Sobota

15.8. 2020

6:00 Za Božiu pomoc pre Jána a Darinu

Nedeľa

16.8. 2020

8:00 Za + Jána

19:00Za zomrelých z rodiny Roháčovej a Ursínovej

Pozývame na koncert gregoriánskeho chorálu pri príležitosti patrocínia farského kostola dňa
15.8. o 17.30. Predstaví sa Schola Minor. Pozvánke je aj na plagáte na nástenke.

Fatimský večer. Uskutoční sa v Katedrále 15.8. a jeho súčasťou je svätá omša, modlitba
posvätného ruženca, koncert a svedectvá o Fatime. Po skončení programu v katedrále bude
na amfiteátri v Banskej Bystrici premietanie najnovšieho kinohitu FATIMA. Info na plagáte.

Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej vyniesla 736,59€. Cez účet
ste prispeli sumami 5000, 500 a 100€ Ďakujeme za každý váš príspevok, veľmi si vážime, že
aj napriek tejto neľahkej situácii štedro prispievate na opravu kostola, vidíme, že každý podľa
svojich možnosti cítite zodpovednosť na dokončenie tejto neľahkej a zároveň aj historickej
opravy. Spoločne to zvládneme.

Dnes po sv. omšiach je opäť zbierka na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej.

Prejsť na začiatok