Oznamy na 12. nedeľu v období cez rok – 21. 6. 2020

Oznamy na 12. nedeľu v období cez rok - 21. 6. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

22. 6. 2020

6:00  Za + Štefániu

15:30 Na úmysly ctiteľov sv. Šarbela

Utorok

23.6. 2020

6:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Samuela

15:30 Za dar viery pre deti Ľubicu, Petra a vnúčatá

Streda

24.6.. 2020

6:00 Za Božie milosti pre pátrov Pavla a Miroslava

15:30 Za duše v očistci

Štvrtok

25.6. 2020

6:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa – 30 rokov života

15:30 Za + Mareka Briedu

Piatok

26.6. 2020

6:00 Za Božie požehnanie a zdravie pre rodičov a brata

15: 30 Za + manželov Gejzu a Máriu Borbašových

Sobota

27.6. 2020

6:00 Za Božiu pomoc pre Jozefa k životnému jubileu

Nedeľa

28.6. 2020

8:00 Za Božiu pomoc pre rodinu Anny a Maxa

19:00 Za Božiu pomoc a požehnanie pre Jozefa a jeho rodinu

V pondelok 22. máme opäť sv. omšu k sv. Šarbelovi. Pomazanie olejom kvôli hygienickým predpisom žiaľ ani
tento mesiac nemôžeme zatiaľ udeľovať. Zároveň budeme túto omšu prenášať aj online. Posielajte nám vaše
úmysly aj cez našu webovú stránku, bude za nich odslúžená sv. omša. https://alzbetkabb.sk/sv-sarbel/.
Celebrovať ju bude ThLic. Daniel Dian tajomník SSV.

Chceme vás informovať, že KBS rozhodla o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na
nedeľných a sviatočných bohoslužbách, zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú
chorí alebo musia zostať v karanténe. Dajte to vedieť všetkým vaším príbuzným a už sa na nich tešíme na sv.
omšiach. 

Pokračujeme v zapisovaní úmyslov na sv. omše na mesiace júl, august.

 Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola sv. Alžbety vyniesla 496,39 €, cez účet darovali bohuznámi
darcovia 100€ a 150€ a osobne darovali bohuznámi darcovia 100€ a 500€. Ďakujeme za každý váš príspevok,
vďaka ktorým oprava kostola môže napredovať.

Dnes po sv. omšiach pokračujeme v zbierkach na opravu kostola sv. Alžbety.

Prejsť na začiatok