Oznamy na 13. nedeľu v období cez rok – 28. 6. 2020

Oznamy na 13. nedeľu v období cez rok - 28. 6. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

29. 6. 2020

6:00  Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra

15:30Za Božiu pomoc, ochranu a obrátenie syna Petra

Utorok

30.6. 2020

6:00 Za duše v očistci

15:30 Za + Štefana, Margitu a Jána

Streda

1.7. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Bírešovú

15:30 Za + Jozefa, Antona, Oľgu a Boženu

Štvrtok

2.7. 2020

6:00 Na úmysel

15:30Za + Žofiu, Adama, Mikuláša, Oľgu

Piatok

3.7. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre súrodencov Annu a Vladimíra

15: 30 Za duše v očistci

Sobota

4.7. 2020

6:00 Za novomanželov Vladimíra a Ivanu

Nedeľa

5.7. 2020

8:00 Za + rodičov Margitu a Pavla

19:00 Za + Alojziu

Tento týždeň máme prvý piatok, prvopiatková adorácia bude od 14:30 a spovedáme až do
sv. omše.

V pondelok je Sv. Petra a Pavla a je to zároveň aj prikázaným sviatkom.

Pokračujeme v zapisovaní úmyslov na sv. omše na mesiace júl, august.

Od júla podľa zvyku už nie sú sv. omše poobede, ale keďže tento rok júl začína v strede
týždňa, tak do konca týždňa budú aj poobede.

Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola sv. Alžbety vyniesla 853,38 €, cez účet darovali
bohuznámi darcovia 150€ a osobne darovali bohuznámi darcovia 50€. Ďakujeme za každý váš
príspevok, vďaka ktorým oprava kostola môže napredovať.

Dnes po sv. omši je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Prejsť na začiatok