Oznamy na 11. nedeľu v období cez rok – 14. 6. 2020

Oznamy na 11. nedeľu v období cez rok - 14. 6. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

15. 6. 2020

6:00  Za + Ľudmilu Kotáčovú

15:30 Za + Štefana, Margitu a Jána

Utorok

16.6. 2020

6:00 Za + Ľudmilu Kotáčovú

15:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Blanku Mesíkovú

Streda

17.6.. 2020

6:00 Za + manžela Jaroslava, aby naveky chválil Boha vo večnosti

15:30 Za + Štefana a Annu

Štvrtok

18.6. 2020

6:00 Za + Igora a otca Tibora, aby chválili Boha vo večnosti

15:30 Za + Viliama

Piatok

19.6. 2020

6:00 Za Božie požehnanie a zdravie pre mamu

15: 30 Za duše v očistci

Sobota

20.6. 2020

6:00 Za + bratov Jána a Jozefa a rodičov Zlatku a Jozefa

Nedeľa

21.6. 2020

8:00 Za + Ladislava

19:00 Za dar viery pre deti Ľubicu, Petra a vnúčatá

Vincentská rodina v Banskej Bystrici vyhlasuje potravinovú zbierku pre chudobné rodiny
a bezdomovcov, zároveň aj prosí o hygienické potreby pre dospelých aj pre deti. Môžete ich
priniesť do sakristie alebo na náš Misijný dom, Hurbanova 8.

Pokračujeme v zapisovaní úmyslov na sv. omše na mesiace jún, júl, august.

Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola sv. Alžbety vyniesla 680 €, cez účet darovali
bohuznámi darcovia 100€. Ďakujeme za každý váš príspevok, vďaka ktorým oprava kostola
môže napredovať.

Dnes po sv. omšiach pokračujeme v zbierkach na opravu kostola sv. Alžbety.

Prejsť na začiatok