Oznamy na 10. nedeľu v období cez rok – 7. 6. 2020

Oznamy na 10. nedeľu v období cez rok - 7. 6. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

8. 6. 2020

6:00  Za + rodičov Štefániu, Františka, brata Jána a Erika

15:30 Za Božiu pomoc a ochranu pre netere a synovcov s rodinami

Utorok

9.6. 2020

6:00 Za obrátenie Lucie a Olivera

15:30 Za + Lýdiu, Jána a Janíka

Streda

10.6.. 2020

6:00 Za dar hlbokej a živej viery pre deti a vnúčatá

15:30 Za + Juraja a Štefániu

Štvrtok

11.6. 2020

6:00 Na úmysel

15:30 Za Božiu pomoc, dar viery a ochranu pre krstné deti

Piatok

12.6. 2020

6:00 Za Božiu pomoc a zdravie pre manželov Miroslava a Máriu

15: 30 Za zdravie a Božie požehnanie za Lili

Sobota

13.6. 2020

6:00 Poďakovanie za dožitých 80 rokov života a požehnanie do
ďalších rokov

Nedeľa

14.6. 2020

8:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Blanku

19:00 Za + rodičov Etelu a Júliusa

Tento týždeň máme sviatok Kristovho tela a krvi. Vo farskom kostole Nanebovzatia Panny
Márie bude sv. omša o 16:30 celebrovaná otcom biskupom Mariánom Chovancom.

Pokračujeme v zapisovaní úmyslov na sv. omše na mesiace jún, júl, august.

Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola sv. Alžbety vyniesla 650, 34 €, osobne darovali
200€ cez účet darovali bohuznámi darcovia 200€ a 5€. Ďakujeme za každý váš príspevok,
vďaka ktorým oprava kostola môže napredovať.

Dnes po sv. omšiach pokračujeme v zbierkach na opravu kostola sv. Alžbety.

Prejsť na začiatok