Oznamy na Turíce – zoslanie Ducha Svätého – 31. 5. 2020

Oznamy na Turíce Zoslanie Ducha Svätého - 31. 5. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

1. 6. 2020

6:00  Na úmysel

15:30 Za milosť obrátenia pre Andreju s rodinou

Utorok

2.6. 2020

6:00 Za + rodičov Štefániu, Františka, brata Jána a Erika

15:30 Za dary Ducha svätého pre Luciu

Streda

3.6.. 2020

6:00 Za obrátenie Lucie a Olivera

15:30 Za zdravie rodiny Gregora Regeša

Štvrtok

4.6. 2020

6:00 Za dar hlbokej viery pre detí a vnúčatá

15:30 Za + manžela Karola

Piatok

5.6. 2020

6:00 Za + rodičov a krstných rodičov

15: 30 Na úmysel

Sobota

6.6. 2020

6:00 Za Božiu pomoc a zdravie pre manžela Miroslava a Máriu

Nedeľa

7.6. 2020

8:00 Za + Juraja, Antónia, Ondreja a Annuj

19:00 Za + rodičov Annu a Imricha

Touto Turičnou nedeľou končíme veľkonočné obdobie a začína sa obdobie cez rok a modlíme
sa namiesto Raduj sa, Anjel Pána..

Máme prvý piatok v mesiaci, sviatosť bude vyložená od 14:30 a spovedáme do 15:30.

Pokračujeme v zapisovaní úmyslov na sv. omše na mesiace jún, júl, august.

Zbierka z minulej nedele na katolícke masmédia vyniesla 329,83 €, cez účet darovali
bohuznámi darcovia 100€, 50€, 50€. Ďakujeme za každý váš príspevok, vďaka ktorým oprava
kostola môže napredovať.

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu kostola sv. Alžbety.

Prejsť na začiatok