Oznamy na . Veľkonočnú nedeľu – 24. 5. 2020

Oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu - 24. 5. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

25. 5. 2020

6:00  Za Božie požehnanie pre mamu Máriu

15:30 Za obrátenie detí a ich rodín

Utorok

26. 5. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

15:30 Za duše zasvätených v očistci

Streda

27. 5. 2020

6:00 Za + Eleonóru

15:30 Na zabudnutejšie duše v očistci

Štvrtok

28.  5. 2020

6:00 Za silu v povolaní pre kaplána Martina

15:30 Za duše, ktoré majú byť v očistci do konca sveta

Piatok

29. 5. 2020

6:00 Za zdravie, pokoj a Božiu pomoc v rodinách

15: 30 Za všetky duše v očistci

Sobota

30. 5. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Matildu

Nedeľa

31. 5. 2020

8:00 Za záchranu manželstva rodiny Blchovej

19:00 Za + rodičov Annu a Vladímira

Keďže na budúci týždeň v nedeľu slávime Zoslanie Ducha svätého, tak sa už začali modliť po
sv. omšiach poobede deviatnik, ako príprava na tieto narodeniny Cirkvi.

Pokračujeme v zapisovaní úmyslov na sv. omše na mesiace jún, júl, august.

Rozpis na čítania: pre lepšie a dôstojnejšie prežívanie liturgie sme vytvorili rozpis na každý
deň, keďže ešte voľné nejaké dni, tak Vás povzbudzujeme, aby ste sa zapísali, a aj takto
pomohli ostatným a celému nášmu spoločenstvu, ďakujeme za ochotu. Vzadu nájdete hárok.

Rozpis na upratovanie: Taktiež sme urobili rozpis na upratovanie, je vyvesený vzadu. Naše
spoločenstvo zo sv. Alžbety bude upratovať každú sobotu ráno po sv. omši 2x do mesiaca, kto
by chcel ešte priložiť pomocnú ruku bude vítaní.

Zbierka na opravu kostola z minulej nedele vyniesla 592,39 €, na sv. Šarbela sa vyzbieralo na
opravu kostola 344,12 €, cez účet darovali bohuznámi darcovia 50€, 10€, 10€ a osobne 200,
100€ a 60€. Ďakujeme za každý váš príspevok, vďaka ktorým oprava kostola môže napredovať

Dnes po sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédia..

Prejsť na začiatok