Oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu – 17. 5. 2020

Oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu - 17. 5. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

11. 5. 2020

6:00  Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Karola

15:30 Za kňazov vincentínov

Utorok

12. 5. 2020

6:00 Za + Elenu

15:30 Za dar života a poďakovanie za Božie dobrotenia

Streda

13. 5. 2020

6:00 Na úmysel

15:30 Za + rodičov a starých rodičovi

Štvrtok

14.  5. 2020

6:00 Za uzdravenie pre sestru Alicu

15:30 Za + Anastáziu

Piatok

15. 5. 2020

6:00 Za + brata Dávida

15: 30 Za úmysly ctiteľov sv. Šarbela

Sobota

16. 5. 2020

6:00 Za Božie požehnanie pre mamu Máriu

Nedeľa

17. 5. 2020

8:00 Za záchranu manželstva rodiny Blchovej

19:00 Za + Juraja

Omša k sv. Šarbelovi: tento mesiac budeme sláviť túto omšu už v kostole (v piatok), ale
s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z nariadení KBS, čiže miesta budú obmedzené (cca 80 miest)
a na konci sv. omše udelíme požehnanie s relikviou sv. Šarbela. Pomazanie olejom kvôli
hygienickým predpisom žiaľ nemôžeme zatiaľ udeľovať. Zároveň budeme túto omšu prenášať
aj online. Posielajte nám vaše úmysly aj cez našu webovú stránku, bude za nich odslúžená sv.
omša. www.alzbetkabb.sk/sv-sarbel

Pokračujeme v zapisovaní úmyslov na sv. omše na mesiace jún, júl, august.

Na obnovu kostola darovali cez účet bohuznámi darcovia 1990€, 150€, 40€, 50€. Z pohrebu
Jozefa Cencera darovali na kostol 150€. Ďakujeme za každý váš príspevok.

Dnes po sv. omšiach pokračujeme v zbierkach na obnovu kostola.

Prejsť na začiatok