Oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu – 10. 5. 2020

Oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu - 10. 5. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

11. 5. 2020

6:00  Za dar lásky a pokoja pre rodinu Petra a Renáty

15:30 Za duše v očistci

Utorok

12. 5. 2020

6:00 Na úmysel

15:30 Za + Štefana, Jána, a Margitu

Streda

13. 5. 2020

6:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre kostolníka Romana

15:30 Za duše v očistci

Štvrtok

14.  5. 2020

6:00 Za dar lásky a pokoja pre rodinu

15:30 Za Združenie mariánskej mládeže v Banskej Bystrici

Piatok

15. 5. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Mariana

15: 30 Za + otca Štefana

Sobota

16. 5. 2020

6:00 Za obrátenie Tomáša a Ľubomíra

Nedeľa

17. 5. 2020

8:00 Za zdravie, pomoc a Božie požehnanie pre Katarínu s
rodinou

19:00 Za + rodičov Štefana a Margitu

Začíname sláviť verejné sv. omše v kostole sv. Kríža (slovenský kostol) už od tejto nedele, ako sme už informovali omše budú v zvyčajných hodinách ako boli v kostole sv. Alžbety cez
týždeň o 6:00 a 15:30, ale v nedeľu ráno máme zmenu omša zo 7:30 sa presúva na 8:00, omša
v nedeľu večer ostáva o 19:00. Miest aj pri dodržaní podmienok v danej situácii bude okolo
70, takže nebojme sa prísť.

Zapisujeme úmysly sv. omši na mesiace máj a jún v sakristii pred a po sv. omšiach.

 Na obnovu kostola darovali cez účet bohuznámi darcovia 500, 100, 30 a 10 €. Ďakujeme za
každý váš príspevok.

Prejsť na začiatok