Oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu – 3. 5. 2020

Oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu - 3. 5. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

4. 5. 2020

Za dary Ducha svätého pre Miška

Za + Máriu, Pavla a ich súrodencov s rodinami

Utorok

5. 5. 2020

Za dary Ducha svätého pre Alžbetku

Za svetlo Ducha svätého pre Andrejku s rodinou

Streda

6. 5. 2020

Za Božie požehnanie pre Ingu s rodinou

Za zdarný priebeh tehotenstva a za pokoj v rodine

Štvrtok

7.  5. 2020

Za + Tomáša, Dobrolenu, Magdu, a Annu

Za + rodičov a starých rodičov

Piatok

8. 5. 2020

Za Božie požehnanie pre Ľudmilu s rodinou

Za + Jozefa Skladaného

Sobota

9. 5. 2020

Za + predkov

Nedeľa

10. 5. 2020

Za zdravie, pomoc a Božie požehnanie pre Annu s
rodinou

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov a brata

Online vysielanie z našej kaplnky: Pokračujeme vo svätých omšiach od pondelka do piatku
o 17:00 a v nedeľu o 19:00 cez facebooku – alzbetkabb.

V pondelok 4. mája si pripomíname mimoriadnu udalosť: 70 rokov od násilného odvlečenia
vincentínov z Banskej Bystrice, pri tejto príležitosti bude vysielaná online omša z kaplnky
nášho starého Misijného domu o 17:00, pripojte sa k nám už od 16:30 na májovú pobožnosť,
a aj takto spomeňme si na tu kalváriu, ktorá sa začala pre nich od komunistov.

Na obnovu kostola darovali cez účet bohuznámi darcovia 100 €, 10, 5 € a osobné 200 €.
Ďakujeme za každý váš príspevok. Obnova, ktorá začala len pred dvoma týždňami pokračuje
svižným tempom, ale vyžaduje mimoriadne výdavky… Aktuálne dianie si môžete pozrieť na
www.alzbetkabb.sk/rekonstrukcia/

Informácie ohľadom povolenia slúžiť verejne sv. omše, hoci v obmedzenom režime, Vám
budeme sprostredkovávať počas našich online omši, keďže momentálne neprišlo nič
oficiálne.

Prejsť na začiatok