Oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu – 26. 4. 2020

Oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu - 26. 4. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

27. 4. 2020

Za + rodičov, starých rodičov a krstných rodičov

Za duše v očistci

Utorok

28. 4. 2020

Za Božie požehnanie pre snúbencov Lenku a Mateja

Za Božiu milosť pre Miroslavu a za zdravie pre
brata Pavla

Streda

29. 4. 2020

Za + Jozefa Ľuptáka

Za svetla Ducha svätého pre Luciu

Štvrtok

30.  4. 2020

Za krstné a birmovné detí

Za + Tonku s rodičmi

Piatok

1. 5. 2020

Za Božiu pomoc pre krstného syna

Za Božiu pomoc a dary Ducha sv. pre syna Jakuba

Sobota

2. 5. 2020

Za Božie požehnanie pre Lenku a Mateja

Nedeľa

3. 5. 2020

Za zdravie, pomoc a Božie požehnanie pre Hanku
a Miška

Na úmysel

Online vysielanie z našej kaplnky: Počas veľkonočného obdobia sú sv. omše od pondelka do
piatku o 17:00 a v nedeľu o 19:00 cez účet facebooku – alzbetkabb.

Tento týždeň začína týždeň modlitieb za duchovné povolania, v rámci toho bude vo štvrtok
(30. apríla) z našej kaplnky online adorácia za nové duchovné povolania od 20:00 do 21:00.

V mesiaci máj, ktorý ja Mariánskym mesiacom budeme mávať polhodinu pred každou svätou
omšou májovú pobožnosť, ktorá bude aj vysielaná online, pripojte sa k nám od 16:30 počas
týždňa a o 18:30 v nedeľu. 

Na obnovu kostola darovali cez účet bohuznámi darcovia sumami 100 €, 30 €, 20 € a 10 € a osobné 150 a 100 €. Ďakujeme za každý váš príspevok, a naďalej prosíme o vaše dary, lebo
začatá oprava vyžaduje mimoriadne výdavky.

Prejsť na začiatok