Oznamy na Nedeľu Božieho milosrdenstva – 19. 4. 2020

Oznamy na Nedeľu Božieho milosrdenstva - 19. 4. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

20. 4. 2020

Za zdravie a Božiu

Za duše v očistci

Utorok

21. 4. 2020

Za + Paulínu a Emíliu

Za dar viery pre detí a vnúčatá

Streda
sv. omša k Úcte sv. Šarbela

22. 4. 2020

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Bírešovu

Za + Jozefa Lešku

Štvrtok

23.  4. 2020

Za Božiu pomoc a požehnanie pre syna Jakuba

Za Božiu pomoc a správne rozhodnutie pre syna Mareka

Piatok

24. 4. 2020

Za súrodencov Annu a Vladimíra

Poďakovanie za 55 rokov manželstva a ďalšie požehnanie

Sobota

25. 4. 2020

Za + Štefániu a Juraja

Nedeľa

26. 4. 2020

Za zdravie , pomoc a Božie požehnanie pre Vladimíra s
rodinou

Za + Jána, Rozáliu, Emíliu a ostatnú rodinu

Online vysielanie z našej kaplnky: Počas veľkonočného obdobia sú sv. omše od pondelka do
piatku o 17:00 a v nedeľu o 19:00 cez účet facebooku – alzbetkabb.

Sv. Šarbel online – taktiež aj tento mesiac 22. apríla (streda) bude vysielaná táto sv. omša
z našej kaplnky, od 16:20 adorácia a o 17:00 sv. omša. Vaše úmysly k tejto omši môžete
posielať na mail na formulár  na našom webe www.alzbetkabb.sk/sv-sarbel

 V stredu 15.4. sme oficiálne odovzdali náš kostol stavebnej firme, tak skutočné sa to už
začalo, nech sv. Jozef a sv. Alžbeta im pomáhajú, aby to čo najskôr dokončili.

Na našej webovej stránke www.alzbetkabb.sk/rekonstrukcia môžete sledovať aj priebeh
týchto opráv.

Na obnovu kostola darovali cez účet bohuznámi darcovia sumami 750 €, 50 €, 30 € a 10 €
a osobné. Ďakujeme za každý váš príspevok, a naďalej Vás aj v tejto forme prosíme o vaše dary.

Prejsť na začiatok