Oznamy na Veľkonočnú nedeľu – 12. 4. 2020

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu - 12. 4. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

13. 4. 2020

Za Božie požehnanie pre Zuzanu a Petra

Utorok

14. 4. 2020

Za požehnanie pri pôrode a za dary Ducha svätého do života

Za Božiu pomoc pre syna Milana, Martina, Maroša, a Michala

Streda

15. 4. 2020

Za potrebné milostí pre kňazov

Za dar viery pre detí a vnúčatá

Štvrtok

16.  4. 2020

Za Božiu pomoc a požehnanie pre manželov Stachových

Za + babičku Máriu

Piatok

17. 4. 2020

Za + Antona a Máriu

Za + Karolínu, Pavla a Máriu

Sobota

18. 4. 2020

Za + Michala a Máriu, a + Mateja a Justínu

Nedeľa

19. 4. 2020

Za zdravie , pomoc a Božie požehnanie pre Danku,
Vojtecha a Margitu

Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala

Dôležitý oznam:  Keďže už tento týždeň začínajú rekonštrukčné práce na našom kostole, tak
bude uzatvorený, až do dokončenia, prosíme o modlitby, aby aj uprostred tejto doby sme
dokázali mať sily a prostriedky na opravu tohto nášho krásneho chrámu. Ďakujeme Vám
všetkým za vaše trpezlivé čakanie a štedrosť v zbierkach, ktoré konečné prinesú viditeľnú
podobu.

Online vysielanie z našej kaplnky: Počas veľkonočnej oktávy sú sv. omše od pondelka do
piatku o 17:00 a v nedeľu o 19:00 cez účet facebooku
 – alzbetkabb.

Na našej webovej stránke www.alzbetkabb.sk môžete sledovať aj priebeh týchto opráv.

Na obnovu kostola darovali cez účet bohuznámi darcovia sumami 100 €, 15 € a 10 € a osobné.
Ďakujeme za každý váš príspevok v tejto zvláštnej dobe, a naďalej aj v tejto forme prosíme o vaše
dary.

Prejsť na začiatok