Oznamy na Kvetnú nedeľu – 5. 4. 2020

Oznamy na Kvetnú nedeľu - 5. 4. 2020

Deň
Sväté omše
Pondelok

6. 4. 2020

Za + Vierku Bojsovú

Za zadravie a Božiu pomoc pre Anežku – 65 rokov

Utorok

7. 4. 2020

Za + Štefana, Máriu a Jaroslava

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Streda

8. 4. 2020

Za + Margitu, Jána a Štefana

Za zdravie a Božie požehnanie pre synov Karola a Marána

Štvrtok

9.  4. 2020

Za + Júliusa

Piatok

10. 4. 2020

Neslávia sa sv. omše

Sobota

11. 4. 2020
Neslávia sa sv. omše
Nedeľa

12. 4. 2020

Za zdravie, pomoc a Božie požehnanie pre Katku, Vladka a Miška

Za + Martina

Dôležitý oznam: Žiaľ pokračujeme v zákaze konania verejných sv. omší v našom kostolíku.

Online vysielanie z našej kaplnky: Vo Veľkom týždni vysielame sv. omše od pondelka do
stredy o 17:00 a na veľkonočnú nedeľu o 19:00 cez nový účet facebookualzbetkabb.

Keďže začína rekonštrukcia kostola, tak nebude možne mať obrady Trojdnia, hoci aj
súkromne, v kostole a naša kaplnka je priestorovo malá na slávenie týchto obradov,
odporúčame sledovať Veľkonočné Trojdnie cez našu katolícku televíziu.

Sv. prijímanie a spovedanie: Kostol bude otvorený na možnosť súkromnej modlitby, sv.
prijímania prípadne sv. spovede od pondelka do stredy od 15:00 do 16:00 a v nedeľu od 7:00
do 8:00 a od 19:00 do 20:00

Pripomíname našu novu web stránku: www.alzbetkabb.sk.

Na obnovu kostola darovali cez účet bohuznámi darcovia sumami 210 €, 100 €, 15 € a 15 €
a osobné 50 €. Ďakujeme za každý váš príspevok v tejto zvláštnej dobe.

Prejsť na začiatok