Oznamy na 2. nedeľu v období cez rok – 19. 1. 2020

Oznamy na 2. nedeľu v období cez rok - 19. 1. 2020

Pokračujeme zo zapisovaním úmyslov na sv. omše v sakristii kostola.

V stredu budeme už ako zvyčajne každého 22 v mesiaci sláviť o 15:30 omšu spojenú s pomazaním olejom sv. Šarbela.

Chceme opäť pozvať, na biblické stretnutia, ktoré sa konajú každý utorok od 19:30 v našom misijnom dome na ul. Hurbanova 8, prineste si zo sebou bibliu. Plagát je vzadu.

Do 25 januára pokračujeme v týždni modlitieb za jednotu kresťanov, nezabudnime na Ježišove slová: “Aby všetci jedno boli…“, rozdelenie medzi kresťanmi je Jeho bolesťou.

Zbierka na opravu kostola z minulej nedele Krstu Pána vyniesla 449,40 €, ďakujeme za štedrosť a pokračujeme v nej aj dnes.

Prejsť na začiatok