Oznamy na nedeľu Krstu Pána – 12. 1 . 2020

Oznamy na nedeľu Krstu Pána - 12. 1. 2020

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie, liturgickou farbou sa stáva zelená, vianočná výzdoba sa ponecháva až do 2. februára.

Pokračujeme zo zapisovaním úmyslov na sv. omše v sakristii kostola.

Chceme pozvať Vás z mladšej, ale aj tej strednej generácie, ktorí mate záujem prehĺbiť svoj duchovný život a spoznávať viac Božie slovo na biblické stretnutia, ktoré sa konajú každý utorok od 19:30 v našom misijnom dome na ul. Hurbanova 8, prineste si zo sebou bibliu.

Od 18 do 25 januára sa koná týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, nezabudnime na Ježišove slová: “Aby všetci jedno boli…“, rozdelenie medzi kresťanmi je Jeho bolesťou.

Zbierka na opravu kostola z minulej nedele sv. rodiny vyniesla 367,73 € bohuznámi prispeli osobne na opravu kostola sumami 500 a 200 €, na účet sumami 100 a 50 €, aj dnes pokračujeme v tejto zbierke.

Prejsť na začiatok