Oznamy 3. nedeľa v období cez rok – 26. 1. 2020

Oznamy 3. nedeľa v období cez rok - 26. 1. 2020

Dnešná nedeľa je Nedeľou Božieho slova, keď si máme uvedomiť, aké miesto ma Božie slovo a rozjímanie v mojom živote.

Vyhlasujeme zbierku trvanlivých potravín, plienok, mužských zimných vetroviek pre našich chudobných z ulice, môžete to priniesť na náš misijný dom, alebo aj do sakristie, v mene chudobných Vám už vopred ďakujeme.

Zbierka na opravu kostola z minulej nedele vyniesla 248,04 €, osobne prispeli sumou 200 € a na účet sumou 210 €, ďakujeme za štedrosť a pokračujeme v nej aj dnes.

Prejsť na začiatok