Oznamy na 17. nedeľu v období cez rok – 26. 7. 2020

Oznamy na 17. nedeľu v období cez rok - 26. 7. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

27. 7. 2020

6:00  Za zdravý priebeh tehotenstva a pokoj v rodine

Utorok

28.7. 2020

6:00 Za + Tomáša, Dobrolénu, Magdu a Annu

Streda

29.7. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

Štvrtok

30.7. 2020

6:00 Za dar živej viery pre deti a vnúčatá

Piatok

31.7. 2020

6:00 Za dar živej viery pre deti a vnúčatá

Sobota

1.8. 2020

6:00 Za + Petra a predkov

Nedeľa

2.8. 2020

8:00 Za + rodinu Andelovú a Bernard

19:00 Za + starých rodičov Veroniku a Demetera

Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej vyniesla 731,78€, na sv.
Charbela sa vyzbieralo 290,02€, a bohuznámy darca daroval 300€. Ďakujeme za každý váš
príspevok, vďaka ktorým oprava kostola môže napredovať. Aktuálny stav oprav nájdete na
našej web stránke www.alzbetkabb.sk/rekonstrukcia/

Dnes po sv. omšiach je opäť zbierka na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej.

Prejsť na začiatok