Oznamy na 16. nedeľu v období cez rok – 19. 7. 2020

Oznamy na 16. nedeľu v období cez rok - 19. 7. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

20. 7. 2020

6:00  Za obrátenie Lucie a Olivera

Utorok

21.7. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Mariana

Streda

22.7. 2020

6:00 Za zdravie a Božie požehnanie  pre Danielu na Michala

15:30 Na úmysly ctiteľov sv. Scharbela

Štvrtok

23.7. 2020

6:00 Za obrátenie Lucie a Olivera

Piatok

24.7. 2020

6:00 Za obrátenie Lucie a Olivera

Sobota

25.7. 2020

6:00 Za dcéru Andreu, aby spoznala, že je milovaným Božím dieťaťom

Nedeľa

26.7. 2020

8:00 Za Božiu milosť a dary Ducha Svätého pri životných jubileách

19:00 Za + rodičov Margitu a Cypriána

V stredu 22. máme opäť sv. omšu k úcte sv. Šarbela. Kvôli daným opatreniam v uzavretých priestoroch pomazanie olejom sv. Scharbela sa neuskutoční, ale budeme udeľovať osobitné požehnanie jeho relikviou. Začíname 14:45 modlitbou posvätného ruženca.

Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola sv. Alžbety vyniesla 718,94 €. Ďakujeme za každý váš príspevok, vďaka ktorým oprava kostola môže napredovať. Aktuálny stav oprav nájdete na našej web stránke www.alzbetkabb.sk/rekonstrukcia

Dnes po sv. omšiach je opäť zbierka na obnovu kostola sv. Alžbety Uhorskej.

Prejsť na začiatok