Oznamy na 15. nedeľu v období cez rok – 12. 7. 2020

Oznamy na 15. nedeľu v období cez rok - 12. 7. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

13. 7. 2020

6:00  Za požehnanie a poďakovanie pre Hubertu pri jej 80 rokoch
života

Utorok

14.7. 2020

6:00 Za duše v očistci

Streda

15.7. 2020

6:00 Za uzdravenie a Božiu pomoc a dary Ducha svätého pre našu
sestru a brata

Štvrtok

16.7. 2020

6:00 Na úmysel

Piatok

17.7. 2020

6:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Karola

Sobota

18.7. 2020

6:00 Za + manžela Karola

Nedeľa

19.7. 2020

8:00 Za uzdravenie krstnej mamy Ivety

19:00 Za + rodičov Milana a Emiliu

Na budúci týždeň v nedeľu pri večernej omši bude prijatie do Združenia Mariánskej Mládeže
za členov, čakateľov a do anjelského spolku, príďte podporiť naše detí a našich mladých.

 Naši mladí zo ZMM organizujú na budúci týždeň prímestský tábor pre detí, chcú Vás poprosiť
o finančnú pomoc na pokrytie časti nákladov, vzadu nájdete ich plagát a aj krabičku na vaše
príspevky. Už teraz Vám ďakujú za vašu štedrosť.

 Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola sv. Alžbety vyniesla 651,24 €, cez účet darovali
bohuznámi darcovia 45 €. Ďakujeme za každý váš príspevok, vďaka ktorým oprava kostola
môže napredovať. Aktuálny stav oprav nájdete na našej web stránke
https://alzbetkabb.sk/rekonstrukcia/

Dnes po sv. omšiach je opäť zbierka na obnovu kostola sv. Alžbety.

Prejsť na začiatok