Oznamy na 7. nedeľu v období cez rok – 23. 2. 2020

Oznamy na 7. nedeľu v období cez rok - 23. 2. 2020

V stredu začíname pôstne obdobie slávením popolcovej stredy značením popola na čelo, v tento deň ja prikázaný pôst – zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

Počas pôstu každý piatok aj v nedeľu večer pol hodinu pred sv. omšou sa budeme modliť krížovú cestu, čiže v piatok o 15:00v nedeľu o 18:30, ktoré budú obetované za jednotlivé úmysly, ste na ne pozvaní…

Sestričky vincentky oslavujú 150 rokov príchodu prvých sestier do nášho mesta, túto udalosť si pripomenú februára (štvrtok) o 15:30, sv. omšu bude celebrovať generálny vikár diecézy. Po skončení tejto omše sú členovia vincentskej rodiny pozvaní na stretnutie do misijného domu kňazov vincentínov.

V nedeľu marca o 15:00 bude stretnutie ružencového bratstva v našom kostole

Z benefičného koncertu za vyzbieralo 944,66 €, v nedeľnej zbierke z minulej nedele 291,84 €. Ďakujeme za Vašu účasť na koncerte a štedrosť v zbierke. Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

Prejsť na začiatok