Oznamy na 5. nedeľa v období cez rok – 9. 2. 2020

Oznamy na 5. nedeľu v období cez rok - 9. 2. 2020

Zbierka potravín a hygienických potrieb, chceme Vás poprosiť o pomoc pri potravinovej zbierke, keďže chudobných rodín nám pribúda, ďakujeme Vám, že sa dokážete podeliť aj s našimi priateľmi na ulici. Môžete ich priniesť do sakristie, alebo priamo na náš misijný dom.

Pripomíname Benefičný koncert Martina Vetráka2. (pondelok) o 16:30 na podporu obnovy kostola sv. Alžbety.

Miroslav organizuje v lete púť mladých mužov do Medžugorie s vincentínmi, na ktorú veľmi srdečné pozýva, na nástenke nájdete plagát s detailmi.

Taktiež, kto by chcel darovať 2% pre našu Misijnú spoločnosť, vzadu na plagáte sú detaily…

Zbierka na opravu kostola z minulej nedele vyniesla 489,15 €, na účet prispeli sumou 500 € a osobné 200 €, ďakujeme za štedrosť pokračujeme v zbierke aj dnes.

Prejsť na začiatok