Oznamy na nedeľu sv. Cyrila a Metoda – 5. 7. 2020

Oznamy na nedeľu sv. Cyrila a Metoda - 5. 7. 2020

Deň
Sväté omše

Pondelok

6. 7. 2020

6:00  Za uzdravenie lektorky Imry

Utorok

7.7. 2020

6:00 Za duše v očistci

Streda

8.7. 2020

6:00 Na úmysel

Štvrtok

9.7. 2020

6:00 Za duše v očistci

Piatok

10.7. 2020

6:00 Za + Štefana

Sobota

11.7. 2020

6:00 Za požehnanie pre Alžbetu

Nedeľa

12.7. 2020

8:00 Za + svokrovcov Annu a Jána

19:00 Za Božie požehnanie pre rodinu

Od pondelka prechádzame na prázdninový režim aj v našom kostole a sv. omše budú bývať
v týždni iba o 6:00, poobedne sv. omše nebudú až do septembra, poobede budú iba omše
na prvý piatok a omše ku cti sv. Šarbela každého 22 – eho v mesiaci.

Zbierka z minulej nedele na dobročinne diela sv. otca vyniesla 675,72 €, cez účet darovali
bohuznámi darcovia 190, 100, 10, 10 a 5 €. Ďakujeme za každý váš príspevok, vďaka ktorým
oprava kostola môže napredovať.

 Dnes po sv. omšiach je zbierka na obnovu kostola sv. Alžbety.

Prejsť na začiatok